Tractaments de reproducció assistida

INDUCCIÓ A LOVULACIÓ: Indicada en cas de disfunció de l’ovulació en la dona.

INSEMINACIÓ ARTIFICIAL CONJUGAL: Consistent en la introducció artificial del semen en l’aparell genital de la dona, després del seu processament al laboratori. S’ha d’acompanyar per un estudi de la funció ovàrica mitjançant analítiques hormonals estudi de la permeabilitat tubàrica i seminograma.

 • RESULTATS: De cada 100 parelles que completen 4 cicles d’inseminació, 40-50 parelles hauran aconseguit una gestació.

FECUNDACIÓ IN VITRO I MICROINJECCIÓ ESPERMÀTICA: Consistent en l’extracció d’òvuls i la seva fecundació al laboratori. Posteriorment, els embrions es col·loquen a la cavitat uterina.

 • RESULTATS: 40% de taxa de gestació simple per cicle.

TRACTAMENT ONACIÓ D'ÒVULS: Requisits per a la donant:

Existeix un cert grup de dones que, malgrat estar encara en edat fèrtil, presenten algun problema que els impedeix produir regularment òvuls i, per tant, tenen dificultats per a la reproducció. Es tracta de dones que se'ls ha extirpat els ovaris, a causa d'alguna malaltia, han seguit un tractament oncològic, o bé que han deixat de funcionar (menopausa precoç, edat…).

També està indicada en els casos de dones majors de 42, 43 anys, edats en què les dones presenten molt pocs òvuls i són també de mala qualitat i, a més, s'incrementa la taxa d'anomalies cromosòmiques, de manera que en aquesta franja d'edat compresa entre els 42 i 43 i fins als 50 anys, s'aconsegueix l'embaràs perquè es recorre a els òvuls de donants, de dones joves i sense problemes de fertilitat.

Per a aquestes dones, l'única possibilitat d'aconseguir un embaràs és mitjançant la donació d'òvuls d'una altra dona. Aquests òvuls s'inseminen in vitro amb el semen, i els embrions resultants es transfereixen a l'úter de la dona receptora.

INSEMINACIÓ ARTIFICIAL AMB SEMEN DE DONANT: la tècnica utilitzada és idèntica que en el cas d’inseminació artificial conjugal.

CONGELACIÓ D'ÒVULS: En el cas de Catalunya, la Generalitat concedeix autoritzacions de congelació d’òvuls als centres que compleixin uns determinats requisits. Biogest, ofereix aquest servei a les dones que tinguin qualsevol de les següents indicacions:

 • Preservar la fertilitat femenina:

          - Prèvia a tractaments agressius que poden comprometre (quimioteràpia o radioteràpia).

          - Menopausa precoç.

 • Retardar la maternitat per causes socials. Amb l’edat els òvuls envelleixen i això comporta descens de la fertilitat i augment d’anomalies genètiques, si es congelen òvuls joves aquests efectes no s’incrementen.
 • Problemes morals. En tècniques de reproducció assistida, hi ha parelles que no volen congelar els seus embrions, en canvi assumeixen bé la congelació d’òvuls.
 • Evitar problemes legals. Els embrions congelats són un conflicte en casos de separació, no ho són els òvuls.
 • Creació de bancs d’òvuls per donació. Això permet reduir el temps d’espera per una donant i poder aconseguir més afinitat entre la donant i la receptora..

DIAGNÒSTIC GENÈTIC PREIMPLANTACIONAL

Consisteix en la detecció d’alteracions genètiques en els embrions, abans de la seva transferència a l’úter de la pacient.

DONES SENSE PARELLA O SENSE PARELLA MASCULINA

En la llei de Tècniques de Reproducció Assistida de l’any 2006, es reconeix el dret a utilitzar totes les tècniques regulades en la llei amb independència del seu estat civil i / o orientació sexual.

En el nostre centre realitzem tractaments a dones sense parella o dones homosexuals per ajudar-los en el seu propòsit de tenir un fill. Les opcions de tractament són principalment la Inseminació Artificial de Donant o la Fecundació In Vitro.

En el cas de la FIV en parelles de dones homosexuals, una de les dones pot ser a la qual se li extreuen els òvuls i l’altra pot rebre els embrions resultants després de la fecundació. D’aquesta manera les dues participen en el projecte reproductiu, una d’elles és la mare genètica i l’altra, si es produeix l’embaràs, la mare biològica.

PRESERVACIÓ DE LA FERTILITAT

Proporciona un servei efectiu i personalitzat amb un objectiu únic: salvaguardar la fertilitat en aquells pacients homes o dones que, per indicació mèdica, o per decisió pròpia, volen posposar el seu projecte reproductiu. Gràcies a les Tècniques de Reproducció Assistida (TRA) és possible congelar, amb altes probabilitats d’èxit, embrions, òvuls, espermatozous o teixit testicular, per a la seva utilització futura. Indicacions:

 • Dones que volen posposar la seva maternitat.
 • Homes i dones joves diagnosticats de càncer.
 • Dones amb malalties autoimmunes.
 • Dones joves amb endometriosi severa.
 • Homes abans de la vasectomia.

Mètodes per preservar la fertilitat.

 • La vitrificació d'òvuls: consisteix en l’obtenció d’òvuls mitjançant una aspiració dels ovaris, realitzant prèviament un tractament hormonal d’estimulació de l’ovulació per aconseguir un nombre suficient d’òvuls.
 • La congelació d'embrions: s’inicia amb el mateix tractament que la d’òvuls, però els òvuls es fecunden amb espermatozoides de la parella abans de congelar.
 • La congelació d'espermatozoides o teixit testicular: es realitza directament de la mostra de semen o a partir d’una biòpsia testicular.
 • ¿Què és la reproducció assistida?

  És una especialitat de la Ginecologia encaminada a solucionar problemes d'infertilitat.

 • Facebook

  Conversa i comparteix amb nosaltres les teves inquietuds i experiències a Facebook.

 • Finançament

  Biogest posa a la teva disposició finançament per als tractaments. Informa-te'n aquí!!!

Asociación para el Estudio de la Biología de la ReproducciónSociedad Española de Fertilidad 2019 2020Sociedad Española de Ginecología y ObstetriciaEuropean Society of Human Reproduction and Embryology
BIOGEST centre de reproducció humana, SL   Passeig Prim 2-4, bajos. 43202 Reus / Tarragona / España - Tel. +34 977 320 033 - Email: info@biogest.es NIF: B43639582
Web actualitzada: 09/03/2018